< sekcia Slovensko

Najstaršia slovenská univerzita udelila viac než štvrť milióna titulov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Najviac titulov získali na Právnickej fakulte UK – do konca roku 2018 to bolo celkovo 39.694 titulov. Nasleduje Prírodovedecká fakulta UK s 36.253 a Pedagogická fakulta UK s 31.319 titulmi.

Bratislava 3. júna (TASR) – Univerzita Komenského v Bratislave (UK) udelila od svojho vzniku v roku 1919 až do konca roku 2018 celkovo 262.002 najrôznejších titulov.

Najviac titulov získali ich nositelia na Právnickej fakulte UK – do konca roku 2018 to bolo celkovo 39.694 titulov. Nasleduje Prírodovedecká fakulta UK s 36.253 a Pedagogická fakulta UK s 31.319 titulmi.

Na opačnom konci rebríčka sú Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, na ktorej udelili 4991 titulov, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK s 3798 titulmi a Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, na ktorej získalo titul 955 študentov, čo súvisí s veľkosťou fakulty alebo s dĺžkou jej pôsobenia.

Pokiaľ ide o počet titulov za rok, najviac ich univerzita udelila v roku 2009 – bolo ich až 9269. Nasleduje rok 2010, kedy škola udelila 9003 titulov a v roku 2008 získalo titul 8226 absolventov UK.

Archívne foto. Slávnostné zasadnutie akademickej obce Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského pri príležitosti 75. výročia založenia fakulty v stredu 28. októbra 2015 v aule Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí.
Foto: TASR/Štefan Puškáš


Najfrekventovanejšími titulmi sú Mgr. – magister, ktorý získalo 81.169 absolventov a Bc. – bakalár, ktorý má pred menom 44.570 absolventov UK. Z rigoróznych titulov ide o titul MUDr. – doktor všeobecného lekárstva, ktorý získalo 26.856 absolventov, ďalej titul JUDr. – doktor práv má 12.800 absolventov a titul RNDr. – doktor prírodných vied udelila UK do konca minulého roka 10.384 absolventom. Titul doc. – docent získalo 2960 osôb a titul prof. – profesor presne 1000 osôb.

Najviac nositeľov titulov získaných na Univerzite Komenského v Bratislave si uvádza miesto narodenia hlavné mesto Slovenska – je ich až 60.065, nasleduje Žilina, odkiaľ bolo 7.044 študentov a 6.871 absolventov sa narodilo v Trnave.

Univerzita Komenského si na ústredných oslavách 26. až 28. júna pripomenie 100 rokov od svojho vzniku. Najstaršia a najväčšia slovenská univerzita vznikla v roku 1919 a bola prvou vysokou školou na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku.

V súčasnosti má UK 13 fakúlt a vo všetkých formách štúdia na nej študuje viac ako 22.000 študentov. Každoročne prijíma do prvých ročníkov vyše 7000 nových študentov, ktorí si môžu vybrať z ponuky takmer 800 študijných programov.