< sekcia Regióny

V Devínskej Novej Vsi chcú postaviť nový bytový dom i športovú halu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Miroslava Siváková

Investor predpokladá začiatok výstavby ešte v tomto roku. Jej ukončenie plánuje o dva roky neskôr. Do výstavby chce celkovo vložiť okolo 7,8 milióna eur.

Bratislava 19. marca (TASR) - Nový bytový dom, športová hala a ubytovacie zariadenia. To plánuje v blízkosti Istrijskej ulice v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves postaviť investor Retep Slovakia. V rámci projektu s názvom Pri rybníku chce vybudovať celkovo 45 bytov, multifunkčnú športovú halu a ubytovacie zariadenie s kapacitou 154 ľudí. Vyplýva to zo zverejnenej dokumentácie, ktorá je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Investor predpokladá začiatok výstavby ešte v tomto roku. Jej ukončenie plánuje o dva roky neskôr. Do výstavby chce celkovo vložiť okolo 7,8 milióna eur. Lokalita, kde sa plánuje výstavba, je situovaná v centrálnej mestskej časti Devínskej Novej Vsi za obytným územím odbočením vľavo z Istrijskej ulice.

"Pozemok je rovinatý, smerom k vodnému toku Mláka mierne svažitý a v súčasnosti je nevyužívaný. V minulosti sa využíval ako plocha pre príležitostné sezónne rozloženie stanov a zariadení zábavných aktivít," píše sa v dokumente. Dotknuté pozemky sú pri rybníku, severovýchodne od centra mestskej časti. Celková plocha riešeného územia je 15.380 štvorcových metrov (m2).

Objekt bytového domu má mať celkovo jedno podzemné podlažie, štyri nadzemné podlažia a ustúpené podlažie. Na stavbe je navrhovaná zelená strecha. Ráta sa so 45 bytmi, 108 obyvateľmi a 39 parkovacími miestami v garážach. Predpokladané náklady sú okolo 3,7 milióna eur. Ďalší objekt prechodného ubytovania má primárne slúžiť pre potreby športovej haly. Tento objekt má mať jedno podzemné podlažie, štyri nadzemné podlažia a jedno ustúpené. Počet ubytovacích buniek je na úrovni 40, ubytovacia kapacita má 154 lôžok a navrhuje sa 27 stojísk v garážach. Náklady na výstavbu sa v tomto prípade pohybujú na úrovni zhruba 3,3 milióna eur.

Športová hala má byť halová konštrukcia s multifunkčným ihriskom a tribúnami. Investor počíta so šatňami, skladovými a prevádzkovými priestormi, fitness centrom a garážovými státiami. Náklady sa majú pohybovať od 675.000 do 800.000 eur. "Predkladaný dokument je riešený dvojvariantne. Variantnosť riešenia spočíva v dvoch návrhoch riešenia technických a technologických častí a riešenia parkovania," píše sa v dokumente.

Verejné priestranstvo ako nezastavané plochy majú byť doplnené drobnou architektúrou a zeleňou. Vo vnútrobloku sa uvažuje so zelenou plochou s detským ihriskom a exteriérovou športovou plochou.