< sekcia Nitriansky kraj

Colníci zaistili takmer 1320 litrov falzifikátov pracích prostriedkov

Colníci Colného úradu Nitra vykonali v uplynulých dňoch v obci Šahy kontrolu nákladného vozidla. V jeho ložnom priestore sa nachádzali pracie prostriedky označené názvom Ariel.

Nitra 30. apríla (TASR) - Nitrianski colníci zaistili ďalších 290 kusov balení pracích prostriedkov označených názvom Ariel, pri ktorých vzniklo podozrenie, že ide o falzifikáty. „Podarilo sa im to v blízkosti hraničného priechodu Šahy pri kontrole dopravného prostriedku imatrikulovaného v Českej republike,“ informoval hovorca Colného úradu Nitra Stanislav Pacher. Držiteľovi tovaru hrozí za porušenie predpisov v oblasti práv duševného vlastníctva prepadnutie tovaru a pokuta.

Colníci Colného úradu Nitra vykonali v uplynulých dňoch v obci Šahy kontrolu nákladného vozidla. V jeho ložnom priestore sa nachádzali pracie prostriedky označené názvom Ariel. Posádka nákladného vozidla však nevedela na výzvu colníkov predložiť doklady o spôsobe a pôvode nadobudnutia tovaru a kontrolovaný tovar vykazoval znaky falzifikátov. Colníci preto pracie prostriedky v celkovom množstve 1319,5 litra zaistili.

„Až do vyriešenia celého prípadu, pri ktorom sa bude postupovať v úzkej súčinnosti s oprávnenou osobou, budú pracie prostriedky uskladnené v sklade colného úradu. Podľa vyjadrenia posádky vozidla bol predmetný tovar prepravovaný z Maďarska do Českej republiky,“ povedal Pacher. V prípade, že bude preukázané porušenie predpisov v oblasti práv duševného vlastníctva, môže byť právnickej osobe, ktorá sa porušenia dopustila, uložená sankcia prepadnutia tovaru a pokuta podľa rozsahu spôsobenej škody až do maximálnej výšky 67.000 eur.

Už v predchádzajúcom období zaistili nitrianski colníci spolu vyše 4400 litrov pracích prostriedkov s označením Ariel a Lenor, ktoré vykazovali podozrenie, že ide o fejky. V dvoch prípadoch bola vec postúpená na riešenie vyšetrovateľom finančnej správy z dôvodu podozrenia, že ide o trestný čin porušovania práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu. Keďže vo väčšine prípadov už colný úrad získal súhlas oprávnenej osoby a držiteľa tovaru so zničením tovaru, bude tento zničený pod dohľadom colníkov. Jedným z dôvodov je podozrenie, že tovar môže byť nebezpečný zo zdravotného hľadiska a jeho používanie by mohlo spôsobiť zdravotné problémy používateľom.