< sekcia Banskobystrický kraj

Karol Kuzmány bude témou vedeckej konferencie v Banskej Bystrici

Na snímke záber na členov slovenskej deputácie k cisárovi Františkovi Jozefovi I. v Olomouci 1849. V zábere hore zľava - Adam Kardoš, Samo Chalupka, Daniel Lichard, Michal M. Hodža, Ľudovít Štúr, Jozef M. Hurban, Jaroslav Bórik. V dolnom rade zľava - Michal Rarus, Juraj Holček, Andrej Radlinský, Karol Kuzmány. Žiadali zriadenie Slovenského kniežatstva, ktoré by nepodliehalo Uhorskej vláde. Foto: TASR/Jakub Kotian

Jej súčasťou bude i pietny akt pri pamätnej tabuli Kuzmányho na priečelí budovy banskobystrického Evanjelického a. v. farského úradu či prehliadka kostola.

Banská Bystrica 1. októbra (TASR) – Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici spolu s partnermi organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu o živote a diele Karola Kuzmányho, ktorá sa uskutoční 3. októbra v priestoroch banskobystrickej historickej radnice.

Ako TASR informovala Martina Saktorová zo SSM, na účastníkov konferencie čakajú prednášky o duchovných dejinách Slovenska, pôsobiskách Kuzmányho, ktorý bol profesorom cirkevného práva na Evanjelickej teologickej fakulte vo Viedni v rokoch 1849 až 1862, jeho rodine, vzťahu k mestu pod Urpínom či o jeho literárno-publicistickej činnosti a kontaktoch s českým prostredím.

Podľa Saktorovej súčasťou konferencie bude i pietny akt pri pamätnej tabuli Kuzmányho na priečelí budovy banskobystrického Evanjelického a. v. farského úradu či prehliadka kostola.