#temaparky18

Ochrana prírody v Slovenskom raji sa po zonácii zásadne zmenila

Proces schvaľovania zonácie trval dva roky a ochranári počas tohto obdobia rokovali s vlastníkmi lesných pozemkov, samosprávami, užívateľmi poľnohospodárskej pôdy a ďalšími subjektmi.

V Slovenskom krase je známych okolo 1350 jaskýň a priepastí

Jaskyne Slovenského krasu a priľahlého Aggtelekského krasu v Maďarsku boli v roku 1995 zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Rozmanité prírodné scenérie ponúka Národný park Veľká Fatra

Vzácnosťou Veľkej Fatry sú zachované pôvodné pralesné ekosystémy. Raritou je aj veľký výskyt zákonom chráneného tisu obyčajného, ktorý je vzácny aj v rámci celej Európy.

Návštevnosť TANAP-u sa neustále zvyšuje, zonácia chýba

Hlavným dôvodom, prečo proces schvaľovania zonácie TANAP trvá tak dlho, je podľa dotknutých inštitúcií najmä fakt, že ide o veľké územie s množstvom vlastníkov a záujmových skupín.

Blízkosť NP Muránska planina prináša obci Muráň výhody i nevýhody

Je jednou z najzachovalejších krasových lokalít na Slovensku a podľa údajov Správy NP MP sa na jej území nachádza viac ako 250 jaskýň, 15 priepastí, vyše 50 ponorov a vyvieračiek.

Devastácii prírody by sa mohlo predísť ekologickým cestovným ruchom

Najvýraznejšími negatívnymi vplyvmi sú premena pôvodného prírodného prostredia na svet turizmu a to budovaním zjazdových dráh, prístupových komunikácií, lanoviek či vlekov.

Pieniny sa stali chráneným územím v roku 1932, NP sú zase od roku 1967

Návštevník PIENAP-u sa okrem prírodných krás stretne aj s bohatými historickými a umeleckými pamiatkami, svojráznym folklórom a architektúrou.

Poloniny navštevuje stále viac turistov, v území chýbajú služby

Jedným z dôvodov, prečo tomu tak je, môže byť podľa riaditeľa Správy NP Poloniny Mária Perinaja to, že Slovensko nie je turistický národ.

Ochranári: Rozzónovanie chránených území prinieslo veľký efekt

Myslenie ľudí sa v mnohých častiach územia zmenilo pozitívnym smerom, kým niekedy boli ochranári vnímaní skôr negatívne, ľudia si podľa Klča čoraz viac uvedomujú význam a hodnotu národného parku.

Zahraničných návštevníkov NP Malá Fatra lákajú veľké šelmy

Ročná frekvencia je približne 230.000 až 250.000 ľudí.