#temaV4sr18

Analytik: Program predsedníctva SR vo V4 naznačuje nesúlad v skupine

Podľa českého politológa je udržanie SR v rámci jadra EÚ takou prioritou, že bude prípadne potrebné obetovať časť vlastných predstáv o zostavovaní nového rozpočtu EÚ.

Prioritou SR vo V4 je aj hľadanie inteligentných riešení

Predsedníctvo chce inteligentné riešenia pre región hľadať najmä prostredníctvom konferencií a vytvárania platforiem, vyplýva z jeho programu.

SR vo V4: Spolupráca krajín môže zlepšiť situáciu poľnohospodárov

V otázke boja proti terorizmu chce V4 pod slovenským vedením spolupracovať s Izraelom.

Silnú Európu chce slovenské predsedníctvo vo V4 budovať cez dopravu

Silná Európa je jednou z troch základných priorít slovenského predsedníctva v zoskupení V4. Ďalšími sú bezpečné prostredie a inteligentné riešenia.

Vyšehrad už 27 rokov symbolizuje súdržnosť stredoeurópskych štátov

Súhrnné označenie Vyšehradská štvorka (V4) symbolizuje fakt, že všetky štyri krajiny sa na ceste k trhovému hospodárstvu a pluralitnému systému stretávali s podobnými problémami.