#slovenčina

SLOVENČINA: Nie je vhodné zatvárať školy kvôli chrípke

Minulý týždeň boli kvôli chrípke zatvorené štyri základné a stredné školy v okrese. Predložka kvôli tu naznačuje, že školy sa zatvorili, aby sa vyšlo v ústrety chrípke, na podporu chrípky.

SLOVENČINA: Nie je správne prosiť Boha za úrodu ani za dážď

Ak sa sloveso prosiť používa vo význame žiadať, spája sa s predložkou o.

SLOVENČINA: Spojenie a síce v spisovnej slovenčine neexistuje

Situácia, v ktorej by spojenie a síce pri vyratúvaní alebo konkretizovaní bolo správne, neexistuje. Stačí si teda jednoducho zapamätať, že za čiarkou sa a síce v slovenčine nepoužíva.

SLOVENČINA: Spojka síce nepatrí na začiatok vety

Spojka „síce“ sa vyskytuje v dvojčlenných odporovacích spojkách s odtienkom prípustky síce – ale, síce – no, síce – lenže.

SLOVENČINA: Kedy používame spojovník?

Pravidlá slovenského pravopisu definujú, že spojovník píšeme na vyjadrenie zlučovacieho vzťahu. Vymenúvajú množstvo jeho využití.

SLOVENČINA: Ak je neokrôchanec hrubý, aký je okrôchanec?

Neborák – chudák pochádza od nebožiaka a stopy vedú až k nebožtíkovi a nebohému človeku.

SLOVENČINA: Kedy používame pomlčku?

Jednoducho povedané – pomlčka oddeľuje, spojovník spája.

SLOVENČINA: Ako je to vlastne s písaním titulov?

Niektoré píšeme s malým písmenom, iné s veľkým, niektoré pred menom, iné za menom, niektoré bez čiarky, niektoré s čiarkou.

SLOVENČINA: Po správnosti nemôžeme nič označiť ako nepredstaviteľné

Rozdiel je vo význame. Keď „označujeme za“, vyslovujeme o niečom súd; keď „označujeme ako“, zaraďujeme do kategórie, pomenúvame.

SLOVENČINA: Dostávame darčeky na ježiška, alebo od Ježiška?

Slovenský národný korpus ukazuje, že Ježiško má skoro v 100 % výskytov veľké začiatočné písmeno. Keď sa už napíše s malým, autori pre istotu použijú aj úvodzovky.