RSS

RSS kanály spravodajského portálu TERAZ.SK bez obrázkov


RSS kanál pre všetky správy:
www.teraz.sk/rss/vsetky-spravy.rss

RSS kanál pre Slovensko:
www.teraz.sk/rss/slovensko.rss

RSS kanál pre Regióny:
www.teraz.sk/rss/regiony.rss

RSS kanál pre Zahraničie:
www.teraz.sk/rss/zahranicie.rss

RSS kanál pre Ekonomika:
www.teraz.sk/rss/ekonomika.rss

RSS kanál pre Kultúra:
www.teraz.sk/rss/kultura.rss

RSS kanál pre Šport:
www.teraz.sk/rss/sport.rss

RSS kanál pre Magazín:
www.teraz.sk/rss/magazin.rss

RSS kanál pre sekciu Knihy:
www.teraz.sk/rss/knihy.rss

RSS kanál pre sekciu Zdravie:
www.teraz.sk/rss/zdravie.rss

RSS kanál pre Fotodenník:
www.teraz.sk/rss/fotodennik.rss

RSS kanál pre sekciu Video:
www.teraz.sk/rss/video.rss


RSS kanály spravodajského portálu TERAZ.SK s obrázkami


RSS kanál pre všetky správy:
www.teraz.sk/rss/rss-vsetky-spravy.rss

RSS kanál pre Slovensko:
www.teraz.sk/rss/rss-slovensko.rss

RSS kanál pre Regióny:
www.teraz.sk/rss/rss-regiony.rss

RSS kanál pre Zahraničie:
www.teraz.sk/rss/rss-zahranicie.rss

RSS kanál pre Ekonomika:
www.teraz.sk/rss/rss-ekonomika.rss

RSS kanál pre Kultúra:
www.teraz.sk/rss/rss-kultura.rss

RSS kanál pre Šport:
www.teraz.sk/rss/rss-sport.rss

RSS kanál pre Magazín:
www.teraz.sk/rss/rss-magazin.rss

RSS kanál pre sekciu Knihy:
www.teraz.sk/rss/rss-knihy.rss

RSS kanál pre sekciu Zdravie:
www.teraz.sk/rss/rss-zdravie.rss

RSS kanál pre Fotodenník:
www.teraz.sk/rss/rss-fotodennik.rss

RSS kanál pre sekciu Video:
www.teraz.sk/rss/rss-video.rss

Chcete použiť RSS kanál na svojom webe?

Podmienky publikovania RSS kanálov na internetových stránkach

1. Cez RSS kanály je možné publikovať titulok správy, náhľad obrázku, ktorý sa nachádza v RSS linku a anotáciu, ktorá sa nachádza v RSS linku na akýchkoľvek internetových stránkach.
3. Pri každej správe musí byť odklik na pôvodnú správu uverejnenú na Teraz.sk s textom viac, čítať ďalej, alebo textom podobného významu.
4. Nie je možné správy sťahovať a publikovať na stránkach v plnom znení. V prípade, že správy chete publikovať v plnom znení, kontaktujte obchodné oddelenie TASR – obchod@tasr.sk
5. Publikovanie správ cez RSS kanál je podmienené registráciou a súhlasom s týmito podmienkami.
6. TASR si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť.

Prihláste sa k tejto službe. Zadajte svoj e-mail:

Úvod

ODHAD: Hnutie ANO zvíťazilo vo voľbách do Poslaneckej snemovne

Podľa odhadov Českej televízie po sčítaní vyše 70 percent volebných obvodov by sa do Poslaneckej snemovne dostalo predbežne osem politických strán. ANO by malo získať 31 percent.

,aktualizované