< sekcia Regióny

V Partizánskom riešili krízovú situáciu, bezpečnosť v meste

Ďalším bodom rokovania zastupiteľstva bolo schválenie zvýšenia počtu policajtov mestskej polície, a to o šesť policajtov.

Partizánske 26. septembra (TASR) - V Partizánskom mimoriadne zasadalo mestské zastupiteľstvo. Hlavnými témami zasadnutia, ktoré sa konalo v utorok 25. septembra, bola bezpečnosť a bezpečnostné opatrenia.

"Hlavným bodom zasadnutia mestského zastupiteľstva bolo schválenie bezpečnostných opatrení na území mesta Partizánskeho," ozrejmil primátor Jozef Božik.

Primátor na začiatku zhrnul opatrenia, ktoré mesto v rámci zlepšenia bezpečnostnej situácie doteraz urobilo. Sú nimi policajný sprievod poštovej doručovateľky na Nábrežnú ulicu či dokončenie oplotenia na Nábrežnej ulici.

"Mestské zastupiteľstvo schválilo vyhotovovanie zvukového záznamu v priestoroch mestského úradu, ktoré má pomôcť pri objasňovaní priestupkov v priestoroch úradu, vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti. Ide o vyhrážky, slovné napádania až vyhrážky fyzickej likvidácie smerované na zamestnancov mestského úradu," objasnil Božik.


Vyšší počet policajtov


Ďalším bodom rokovania zastupiteľstva bolo schválenie zvýšenia počtu policajtov mestskej polície, a to o šesť policajtov. V každej službe budú tri dvojčlenné hliadky, ktoré budú vykonávať svoju agendu a dohliadať na bezpečnostnú situáciu v mestských častiach.


"Na návrh poslaneckej skupiny zastupiteľstvo schválilo pracovnú skupinu zloženú z poslancov a zamestnancov mestského úradu v súčinnosti s úradom sociálnych vecí a rodiny, úradom práce a mestskou políciou, ktorá bude vyhodnocovať situáciu v kontexte činnosti platenia nájomného, školskej dochádzky a správania sa na mestskom úrade," doplnil Božik. Pracovná skupina má zhodnotiť problémy, ktoré nastávajú v rámci spomínaných bodov a vypracovať akčný plán na zlepšenie.

Aj keď mestské zastupiteľstvo nemusí odsúhlasiť verejné zhromaždenia, poslanci hlasovali o uskutočnení sobotňajšieho (29.9.) pochodu za práva slušných ľudí, všetkých prítomných 20 poslancov bolo za.


Zasadnutie sa konalo za účasti veľkého počtu občanov


Zasadnutie sa uskutočnilo za veľkej účasti občanov mesta Partizánske, ktorí sa vyjadrovali k svojej účasti na sobotňajšom pochode.

Pochod za práva slušných ľudí sa uskutoční v sobotu 29. septembra na podnet občianskej iniciatívy "Daj stop asociálom v tvojom meste!", ku ktorej sa aktívne pripojilo vedenie mesta Partizánske so svojimi samosprávnymi orgánmi.

Pokojný pochod sa začne o 14.00 h pred kinom, povedie po Námestí SNP ku kostolu a späť s ukončením pred mestským úradom.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.