Otvorenie zrekonštruovaného štadióna v Žiari nad Hronom

Otvorenie zrekonštruovaného štadióna v Žiari nad HOtvorenie zrekonštruovaného štadióna v Žiari nad HOtvorenie zrekonštruovaného štadióna v Žiari nad HOtvorenie zrekonštruovaného štadióna v Žiari nad HOtvorenie zrekonštruovaného štadióna v Žiari nad HOtvorenie zrekonštruovaného štadióna v Žiari nad HOtvorenie zrekonštruovaného štadióna v Žiari nad H

Otvorenie zrekonštruovaného štadióna v Žiari nad H

Na snímke slávnostné otvorenie zrekonštruovaného futbalového štadióna v Žiari nad Hronom 12. augusta 2017.