Karnevalový sprievod Bušó v maďarskom Moháči

Čerti všade, kam len pozrieteČerti všade, kam len pozrieteČerti všade, kam len pozrieteČerti všade, kam len pozrieteČerti všade, kam len pozriete

Čerti všade, kam len pozriete

Účastníci v ovčích maskách stoja pred vatrou počas tradičného karnevalového sprievodu Bušó v meste Moháč v južnom Maďarsku, približne 190 kilometrov od Budapešti. Tento zvyk pochádza zo 16. storočia z obdobia okupácie tohto územia otomanskými Turkami, kedy obyvatelia Moháča používali ovčie kožušiny a drevené masky na zastrašenie tureckých nájazdníkov.