Celoslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiat

Celoslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiatCeloslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiatCeloslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiatCeloslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiatCeloslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiat

Celoslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiat

Na snímke 5. ročník Celoslovenského stretnutia dvojčiat a viacerčiat. Podujatia sa zúčastnili stovky dvojčiat a trojčiat. Najmladší účastníci mali len 11 týždňov a najstarší 66 rokov. V Bratislave 17. júna 2017.