< sekcia Ekonomika

V jesennom výberovom konaní je zaradených 30 voľných frekvencií

Ilustračná snímka Foto: TASR/Erika Ďurčová

Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 12. októbra, a to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Bratislava 17. septembra (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) vyhlásila v pondelok druhé tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 20. novembra. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková.

Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 12. októbra, a to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu.

V jesennom výberovom konaní je zaradených 30 rozhlasových frekvencií. "Na 19 z nich v súčasnosti vysiela Rádio Anténa Rock na základe licencie držiteľa GES Slovakia, s. r. o., platnej do júla 2020, na šiestich Rádio SiTy na základe licencie držiteľa Sity Media s. r. o., ktorá je platná do mája budúceho roka," priblížila Michelčíková. Vzhľadom na zákonné lehoty musí RVR tieto frekvencie zaradiť do výberového konania v predstihu.

"Obaja vysielatelia ich totiž v nasledujúcom roku budú využívať už 16. rok, čo je maximálna doba, počas ktorej zákon umožňuje držať licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby jednému subjektu. Po jej uplynutí musí vysielateľ požiadať o novú licenciu, o uvoľnené frekvencie sa však môžu uchádzať aj iní žiadatelia," uviedla hovorkyňa RVR. Viaceré z frekvencií je vzhľadom na technické parametre možné prideliť len spoločne.

Do jesenného výberového konania Rada zaradila aj frekvenciu 93,9 MHz Michalovce, pôvodne pridelenú Rozhlasu a televízii Slovenska pre účely vysielania Rádia Patria, ktorú však verejnoprávnemu vysielateľovi RVR na jeho vlastnú žiadosť v apríli tohto roka odňala. Dve frekvencie – 88,2 MHz Námestovo a 96,3 MHz Stará Turá, sú individuálne koordinované, zvyšné dve frekvencie boli zaradené už v skorších výberových konaniach, neboli však pridelené.